Защо е необходима фактура, ако плащам за пратките предварително? – Клиенти с предплатени услуги

Предплатени клиенти – фактури

Независимо от формата на сътрудничество с клиента, ние сме длъжни да издаваме фактури за пратките, изпратени през даден период на разплащане (на всеки две седмици).

Фактурите са достъпни в Клиентския панел, в раздела Фактури, два пъти месечно.

Вижте по-долу къде да намерите фактурите:

  • влезте в платформата ecolet
  • Изберете раздела Фактури в страничното меню. Системата ще покаже списък с фактури. Тези фактури се изпращат информативно (те съдържат списък на пратките, изпратени през периода на фактуриране) и не изискват плащане.

Като изберете съответната опция, можете да изтеглите:

  • Фактури в PDF формат
  • Спецификациите на фактурата в PDF формат,

Информацията „Платено“ ще се появи в колоната “ Брутни задължения“.

Възможно е обаче куриерската компания да начисли допълнителни такси за услугата, например за връщане, пренасочване, проверка на теглото и размера. В този случай издадената фактура изисква плащане в рамките на 7 дни от датата на издаване.

Вижте също: Рекламации по фактури.