Рекламации за щети

Подаване на рекламация

Рекламации могат да се подават за:

  • Щети;
  • Фактуриране;
  • Загуба;
  • Непотърсена пратка или закъсняла доставка.

Ако вече е подадена рекламация, изберете съответния елемент от списъка с подадени рекламации или го филтрирайте, например по номер на товарителницата, и след това щракнете върху Търсене.

Можете да подадете рекламация за щети.

Рекламации по фактури могат да се подават онлайн на нашия уебсайт, в раздел “ За контакти“ от Клиентския панел.

Вижте по-долу как да подадете рекламация:

  • Влезте в ecolet.bg и кликнете върху раздела “ За контакти“;
  • Натиснете бутона „Добавете ново запитване“;
  • В следващата стъпка попълнете всички полета;
  • Изберете „Причина“, а след това номера на товарителницата. За пратките с няколко опаковки въведете номера на основната товарителница. Рекламации могат да се подават само за доставени пратки – загубата е изключение;
  • Приложете съответните документи;
  • След подаване на жалбата ще се покаже съобщение по-долу и тя трябва да бъде видима в списъка с наличните рекламации.