Кога издаваме сторно фактура?

Сторно фактура

Издава се сторно фактура:

  • Когато е открита грешка в цената, тарифата или сумата,
  • Когато отстъпка е направена преди издаването на оригиналната фактура,
  • Когато куриерската компания потвърди възстановяване на разходите за загуба
  • Когато куриерската фирма потвърди обезщетението за щетите

Сторно фактурата се издава от доставчика. След като бъде издадена, тя е достъпна в раздела „Фактури“.