Какво ми е необходимо, за да подам рекламация?

Необходими документи за подаване на рекламация

За всяка рекламация, която подавате, ще ви е необходима съответната информация за пратката или фактурата, която се сигнализира, както и документи, които трябва да бъдат приложени към рекламацията. По-долу е даден списък с необходимите документи и информация за подаване на конкретна рекламация.

Транспортни разходи

Искът за този вид рекламация може да бъде предявен само за транспортните разходи (анулиране на транспортни разходи).

От какво се нуждаете? (необходими документи):

 • Копие от товарителницата,
 • Стойност на рекламацията.

Щети

От какво се нуждаете? (необходими документи):

 • Копие от товарителницата,
 • Протокол за щетите,
 • Доказателство за стойността (фактура),
 • Снимки на повредите и на опаковката,
 • Стойност на рекламацията.

Загуба

От какво се нуждаете? (необходими документи):

 • Копие от товарителницата,
 • Потвърждение за пратката с подпис на куриера,
 • Доказателство за стойността (касова бележка или фактура),
 • Стойност на рекламацията (с подробно описание на съдържанието и опаковката на пратката),

Транспортни разходи

От какво се нуждаете? (необходими документи):

 • Номерът на фактурата, към която е приложена допълнителната такса,
 • Номер на товарителницата,
 • Параметри на пратката (тегло, размери, начин на опаковане).