Как мога да променя данните си за контакт?

Промяна на данните за контакт

Влезте в ecolet.bg и отидете на “Настройки”. Можете да промените името на фирмата, имейл адреса, телефонния номер и банковата сметка. Можете също така да промените паролата.

Имате възможност да изберете и размера, в който искате да отпечатате товарителницата.

Може да се интересувате от: Промяна на номера на банковата сметка за изплащане на сумата от наложен платеж

Чрез влизане в клиентския панел можете да промените адреса за фактуриране в раздела “Адресна книга”. В случай че сте променили единния идентификационен код (ЕИК), задължително трябва да отворите нов акаунт, след което да се свържете с Вашия акаунт мениджъра от отдел “Продажби”.

Направете необходимите промени и натиснете “Запази”.

Моля, имайте в предвид, че промените нямат обратно действие. Фактурите, издадени преди промените, ще съдържат предишните данни.