Интеграция на Woocommerce с Ecolet

Стъпки за инсталиране на интеграцията с WooCommerce.
1. Стъпки за инсталиране на Ecolet интеграцията с WooCommerce

Стъпка 1

Кликнете върху бутона „WooCommerce

Стъпка 2

Кликнете върху бутона „Settings“ (Настройки).

Стъпка 3

Кликнете върху връзката „Advanced“ (Разширени).

Стъпка 4

Кликнете върху връзката „REST API„.

Стъпка 5

Тази стъпка може да бъде направена, ако използвате администраторските права на WordPress.
Кликнете върху „Create an API key“ (Създаване на API ключ).

Стъпка 6

Добавете описание, например: „Интеграция с Ecolet

Стъпка 7

Изберете опцията „Read/Write“ (Четене/запис).

Стъпка 8

Кликнете върху бутона „Generate API key“ (Генериране на API ключ).

Стъпка 9

Копирайте кода „Customer key“ (Клиентски ключ) и кода „Customer secret“ (Клиентска тайна), защото ще трябва да ги използвате по-късно.

Стъпка 10

Отидете на ecolet.bg и кликнете върху бутона „Вход„.

Стъпка 11

Попълнете данните си за „имейл“ и „парола“ в Ecolet, за да влезете в профила си.

Стъпка 12

Кликнете върху „Поръчки за изпращане„.

Стъпка 13

Кликнете върху „Източници за импортиране на поръчки„.

Стъпка 14

Кликнете върху иконата „WooCommerce

Стъпка 15

Попълнете всички данни, както ще видите на следващата снимка;

Препоръчваме Ви да удебелявате всички опции.

  • Като маркирате първата опция, винаги ще получавате лична бележка в панела за поръчки на WooCommerce с номера на товарителницата.
  • Като маркирате втората опция, клиентът Ви ще вижда номера на товарителницата в личния си профил в магазина Ви и ще получи имейл с номера на товарителницата. (публична бележка)
  • Като маркирате последната опция, при всяко приключване на поръчката в панела ecolet.bg статусът във Вашия WooCommerce магазин автоматично ще се променя на „Завършена“. Вашият клиент ще получи имейл от магазина Ви относно промяната.

Стъпка 16

В първото поле можете да напишете произволно име;

Във второто поле вашият уебсайт трябва да следва този модел: https://your-shop.com, без “www”;

Попълнете API ключа, генериран в предходната стъпка.

Стъпка 17

Кликнете върху бутона „Запазване на източника„.

2. Стъпки за импортиране на поръчки от вашия WordPress в платформата Ecolet

Стъпка 1

Кликнете върху бутона „Поръчки за изпращане„;

Стъпка 2

Кликнете върху бутона „Импортиране„;

Стъпка 3

Кликнете върху логото „WooCommerce„;

Стъпка 4

Всички поръчки са импортирани от WooCommerce

Стъпка 5

Изберете поръчката, която искате да изпратите;

Стъпка 6

Кликнете върху бутона „Изпращане на поръчки„;

Стъпка 7

Изберете куриера, попълнете всички данни и изпратете поръчката.

Стъпка 8

Когато клиентът попълни данните за поръчката на грешното място, ще трябва да редактирате тези данни, за да ги добавите във формата за въвеждане на данни. Ще трябва да щракнете върху бутона Редактиране, след което да редактирате данните, за да можете да изпратите поръчката.

3. Как да редактирате импортирана поръчка

Стъпка 1

Ако искате да редактирате някакви данни след импортирането на поръчката, просто кликнете върху знака със стрелка и можете да промените необходимите данни. След това не забравяйте да кликнете върху бутона за изпращане или запазване.

Стъпка 2

Редактирайте всички желани данни, след което кликнете върху „Запази, за да изпратиш„.

4. Интеграцията не работи?

Причини, които могат да повлияят на функционалността на модула

  • Ако в WordPress имате повече плъгини за импортиране на поръчки, това ще доведе до конфликт и няма да работи нито една от тях. Затова е необходимо да проверите това.
  • Уверете се, че сте попълнили правилната информация.